Ogłaszamy Konkurs na Ekslibris biblioteki szkolnej

Ekslibris to znak własnościowy książki, najczęściej ozdobny, umieszczany na wewnętrznej stronie okładki.

Organizator: biblioteka szkolna.

Cel konkursu: wyłonienie najlepszego symbolu graficznego (ekslibrisu) do wykorzystania w bibliotece szkolnej.

Regulamin konkursu:

  1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV – VII oraz Gimnazjum.
  2. Prace należy wykonać dowolną techniką (ołówek, kredka, farby, wycinanka, grafika komputerowa, drzeworyt, miedzioryt, linoryt, itp.).
  3. Ekslibris musi zawierać elementy graficzne kojarzące się z nazwą Szkoły oraz biblioteką.
  4. W skład jury konkursu wchodzą nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele plastyki i techniki.
  5. Jury będzie brało pod uwagę oryginalność, pomysłowość, tematykę związaną ze Szkołą oraz czytelność i estetykę wykonania projektu.
  6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone! Zwycięski projekt będzie służył jako ekslibris księgozbioru biblioteki.
  7. Prace należy składać do 6 kwietnia br. w bibliotece szkolnej.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w bibliotece szkolnej.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Czekamy na Wasze prace!

 

Techniki graficzne

Ekslibrisy są znakami własnościowymi, umieszczanymi na wewnętrznej stronie okładki książki. Są niejednokrotnie dziełami sztuki graficznej. Tematyka i kompozycja ekslibrisów najczęściej jest związana  z osobą właściciela księgozbioru. Przedstawia plastyczne cechy jego charakteru, zawodu, środowiska.

Ekslibrisy w księgozbiorach instytucji, np. bibliotek, muzeów, przedstawiają często siedziby tych placówek, wizerunki patronów lub rodzaj księgozbioru.

Oto najczęściej spotykane klasyczne techniki graficzne:

Drzeworyt – najstarsza technika graficzna wypukła, polegająca na wyżłobieniu rysunku w klocku drewnianym, pokryciu farbą powstałych w ten sposób wypukłych części rysunku i odbiciu na papierze. Powstała odbitka zwie się drzeworytem.

Miedzioryt – najstarsza metalowa technika graficzna, wklęsła. Rysunek jest żłobiony rylcem stalowym na wypolerowanej i zagruntowanej płytce miedzianej, z której odbija się rycinę. Odbitka charakteryzuje się cienką ostro zakończoną kreską i nazywa się ją miedziorytem.

Linoryt – technika graficzna wypukła, w której tło rysunku wycina się specjalnym rylcem w linoleum. Powstały w ten sposób rysunek wypukły powleka się farbą. Odbitka posiada silne kontrasty czerni i bieli i zwie się linorytem.

Accessibility