Category Archives: DLA RODZICÓW

Konkurs plastyczny na wykonanie plakatu Dzień Niepodległości 11 listopada 1918

 

Ogłoszenie konkursowe:

Ogłaszamy konkurs plastyczny na plakat nawiązujący do tematyki z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada 1918 roku.

 

ORGANIZATORZY:        Iwona Zielecka , Janusz Kuźnieców

Tematyka

Uczestnicy konkursu przygotują plakaty związane ze Świętem Dnia Niepodległości, które będą stanowiły efekt wizualny podczas obchodów tego święta w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym

Cele konkursu:

 • zainteresowanie uczniów historią niepodległości Polski.
 • kształtowanie postaw patriotycznych uczniów
 • zachęcenie do poznawania trudnych dziejów naszej Ojczyzny.
 • kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni.
 • ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi.
 • promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec sztuki,
 • doskonalenie umiejętności plastycznych,
 • ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych twórców,

 

REGULAMIN KONKURSU:

 • Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 0 -3, 4-7 oraz klas 2 i 3 gimnazjum
 • Każdy uczestnik może złożyć na konkurs jedną pracę plastyczną
 • Konkurs polega na wykonaniu plakatu w formacie A4, A2 lub A3, (technika i sposób wykonania prac dowolna).
 • Do konkursu będą przyjmowane prace  pozostawione u wychowawcy klasy  wraz z danymi autora (imię i nazwisko autora pracy, klasa).
 • Na konkurs należy zgłaszać prace wykonane samodzielnie przez uczniów.
 • Prace należy składać w terminie do 7 listopada 2017 roku u wychowawcy danej klasy lub organizatorów konkursu.
 • Spośród wszystkich  prac jury wybierze najlepsze, które będą stanowiły główny akcent  wizualny obchodów Święta Niepodległości ( wystawa prac 10.11.2017 rok piątek)
 • Wykonana praca nawiązywać ma do tematyki Święta Odzyskania Niepodległości
 • Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora na każdym poziome wiekowym .
 • Spośród wszystkich prac jury konkursu wybierze najlepszy plakat, który otrzyma nagrodę na każdym poziomie wiekowym.
 • Decyzja Jury jest ostateczna.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 10 listopada 2017 roku
 • Organizatorzy nie zwracają prac

Zwycięzcy Konkursu otrzymują nagrody

ZAPRASZAMY !!!!!!!!

 

Opłaty za obiady

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy:

ICDS Łomianki 50 8009 0007 0011 5225 2001 0109

Samodzielne powroty ucznia do domu

Prosimy o zapoznanie się z poniższym oświadczeniem. Jeśli dziecko w roku szkolnym 2017/2018 będzie samodzielnie wracało po zajęciach do domu, bardzo prosimy o wypełnienie oświadczenia i dostarczenie do wychowawcy.

Ośw do odbioru dziecka

Konkursy – Język niemiecki

W październiku odbędą się trzy konkursy języka niemieckiego;

Konkurs Kuratoryjny,

Konkurs Ogólnopolski Weltsprachen Kinder/Weltsprachen Jugend,

Konkurs Ogólnopolski Olimp (przewidziany tylko dla uczniów klas siódmych).

Dokumenty do ubezpieczenia NNW

Dokumenty do ubezpieczenia NNW – udostępnione Rodzicom przez ubezpieczyciela:

polisy (na każdy z wariantów odrębna), wzór wykazu osób, OWU, tabela uszczerbków, instrukcja zgłaszania roszczeń, wniosek do zgłoszenia roszczenia.

Organizacja roku szkolnego GIMNAZJUM

Organizacja roku szkolnego G. 2017-2018 kalendarz

Organizacja roku szkolnego SP

Organizacja roku szkolnego SP 2017-2018 kalendarz

6 edycja zajęć PW Junior

Szanowni Państwo,

PW Junior pragnie pomóc uczniom w bardziej świadomym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Kim chcę zostać?”.

PW Junior to Politechnika Warszawska w wersji dla nastolatków. Wszystko odbywa się prawie tak, jak na prawdziwej uczelni. Pracownicy PW prowadzą regularne wykłady i ćwiczenia w pracowniach PW. W przystępny i praktyczny sposób młodzież poznaje wiele zagadnień związanych z naukami ścisłymi oraz wydziały PW.

W związku z reformą oświaty, Politechnika Warszawska zmodyfikowała inicjatywę PW Junior. Bazując na podstawie programowej opracowaliśmy autorskie zajęcia na PW pt. „Fizyka robotyczna”, kończymy „Informatykę robotyczną” oraz „Chemię i środowisko”. Od ubiegłego roku tworzymy przewodnik „Gdzie coś wartościowego z przedmiotów ścisłych można znaleźć w Internecie?” oraz unikalną na skalę światową platformę b-learningową dla uczniów.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

piątek, 23 czerwca 2017 r.
8.30 – gimnazjum
9.30 – klasy 4-6
10.30 – klasy 0 i 1
12.00 – klasy 2 i 3

Podczas zakończenia Samorząd Szkolny będzie przeprowadzał kwestę na rzecz Ani i Kacpra – naszych chorych uczniów.  Prosimy o hojność i dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.

Opłaty za posiłki

Wpłaty za posiłki dzieci prosimy dokonywać na następujące konto :
Zespól Szkół w Dziekanowie Leśnym
39 8009 0007 0012 3536 2001 0102 Dochody

Kacprze, jesteśmy z Tobą!

U naszego kolegi, Kacpra zdiagnozowano białaczkę limfoblastyczną. Czeka go teraz wielomiesięczne, trudne leczenie.

We wtorek i środę 9 i 10 maja organizujemy zbiórkę pieniędzy na pomoc w leczeniu i opiece nad Kacprem. Pieniądze będą zbierane do puszek na zajęciach lekcyjnych i w trakcie zebrań. W czasie zebrania 9 maja odbędzie się też kiermasz.

Zebranie w maju

Zebrania podsumowujące rok szkolny odbędą się 9 maja 2017 roku.

Zasady rekrutacji do klas I i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz z zasadami rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łomianki na rok szkolny 2017 / 2018.

Zwrot kosztów przejazdu

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna do szkoły/przedszkola/ośrodka /doc/

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej /doc/

Procedura udzielania zwolnień z zajęć wf w gimnazjum

Procedura udzielania zwolnień z zajęć wf w gimnazjum.

Załącznik nr 1 do procedury udzielania zwolnień z wf.

Załącznik nr 2 do procedury udzielania zwolnień z wf.

Informacja o opłatach za wydanie DUPLIKATÓW  świadectw i legitymacji szkolnych

– duplikat świadectwa szkolnego – 26

– duplikat legitymacji szkolnej – 9

Powyższe kwoty należy wpłacić na konto : Zespół Szkół  w Dziekanowie Leśnym , ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach

Nr 66 8009 0007 0012 3536 2001 0101

z dopiskiem – „opłata za duplikat legitymacji SP/G w Dziekanowie Leśnym + imię i nazwisko ucznia” lub „opłata za duplikat świadectwa SP/G w Dziekanowie Leśnym + imię i nazwisko ucznia”

Na podstawie dowodu wpłaty wystawiony zostanie duplikat dokumentu.


Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
(Dz.U.Nr 97 poz.624)

Plany lekcji i dzwonki

 


Plany lekcji w roku szkolnym 2017/2018 są w trakcie opracowywania.


Dzwonki

Godzina lekcyjna od   –   do
1 8.00   –   8.45
2 8.55   –   9.40
3 9.50   –   10.35
4 10.50   –   11.35
5 11.45   –   12.30
6 12.45   –   13.30
7 13.45   –   14.30
8 14.35   –   15.20
9 15.30   –   16.15
10 16.30   –   17.15
11 17.25   –   18.10

Logopeda

Logopeda: Ewa Janik
pokój 9A
Godziny pracy:
poniedziałek 8:55 – 14:30
środa 8:55 – 14:30
czwartek 8:55 – 14:30

1%

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Przyjaciele Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. Już drugi rok przynależymy do programu: Przekaż 1 % podatku na działalność swojej szkoły. Jest to program, który umożliwia pozyskanie przez Radę Rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole” dodatkowych środków na poprawę warunków nauczania i pobudzanie aktywności naszych dzieci.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie złożyli zeznań podatkowych za 2015 rok do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji Pożytku Publicznego

nr KRS: 0000268115; Cel szczegółowy: RR Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym

Poniżej zamieszczamy link do bezpłatnej wersji programu e-pity online dedykowanej Fundacji „Rodzice Szkole”, prosimy jednocześnie o upewnienie się, że w rozliczeniu jest zamieszczony cel szczegółowy.

Ze środków uzyskanych w ten sposób za rok 2014 w wysokości 1979,40 zł, będziemy mogli doposażyć pracownię przyrodniczą oraz zakupić pomoce naukowe dla klas 1-3. Wkrótce zostanie opublikowana szczegółowa lista nowo nabytych przedmiotów dydaktycznych.

Rada Rodziców

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym:

Bank PKO BP: 60 1440 1387 0000 0000 1475 5675

Wpłat można dokonać również u Skarbnika Klasowego.

Za wszystkie wpłaty w imieniu Dzieci BARDZO DZIĘKUJEMY

 

Zakaz używania telefonów

W tym roku szkolnym obowiązuje całkowity zakaz używania sprzętu elektronicznego w szkole.

Rady Rodziców

RADA RODZICÓW:

Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej i Gimnazjum nr 2 im. Jacka Kuronia w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym stanowią Rady Klasowe. Rady Rodziców współpracują z dyrekcją szkoły, uczestniczą we współorganizowaniu uroczystości szkolnych, fundują nagrody dla uczniów gimnazjum oraz dla najlepszych absolwentów, doposażają szkołę w pomoce dydaktyczne.

 


GIMNAZJUM:

Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać w sekretariacie Gimnazjum nr 2 im. Jacka Kuronia lub na konto:

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 2 im. Jacka Kuronia w Dziekanowie Leśnym

II Oddział PKO BP Warszawa  02 1020 1026 0000 1002 0018 1800

 

Ogłoszenie dotyczące ustawowych ulg przy przejazdach środkami transportu publicznego

Drodzy rodzice!
Ze względu na zbliżający się okres wyjazdów wakacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie w załączeniu przekazuje pismo Urzędu Transportu Kolejowego dotyczące ustawowych ulg przy przejazdach środkami transportu publicznego i wymaganych dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym pismem. ZOBACZ

Accessibility