Category Archives: Rada Rodziców

1%

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Przyjaciele Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. Już drugi rok przynależymy do programu: Przekaż 1 % podatku na działalność swojej szkoły. Jest to program, który umożliwia pozyskanie przez Radę Rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole” dodatkowych środków na poprawę warunków nauczania i pobudzanie aktywności naszych dzieci.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie złożyli zeznań podatkowych za 2015 rok do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji Pożytku Publicznego

nr KRS: 0000268115; Cel szczegółowy: RR Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym

Poniżej zamieszczamy link do bezpłatnej wersji programu e-pity online dedykowanej Fundacji „Rodzice Szkole”, prosimy jednocześnie o upewnienie się, że w rozliczeniu jest zamieszczony cel szczegółowy.

Ze środków uzyskanych w ten sposób za rok 2014 w wysokości 1979,40 zł, będziemy mogli doposażyć pracownię przyrodniczą oraz zakupić pomoce naukowe dla klas 1-3. Wkrótce zostanie opublikowana szczegółowa lista nowo nabytych przedmiotów dydaktycznych.

Rada Rodziców

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym:

Bank PKO BP: 60 1440 1387 0000 0000 1475 5675

Wpłat można dokonać również u Skarbnika Klasowego.

Za wszystkie wpłaty w imieniu Dzieci BARDZO DZIĘKUJEMY

 

Rady Rodziców

RADA RODZICÓW:

Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej i Gimnazjum nr 2 im. Jacka Kuronia w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym stanowią Rady Klasowe. Rady Rodziców współpracują z dyrekcją szkoły, uczestniczą we współorganizowaniu uroczystości szkolnych, fundują nagrody dla uczniów gimnazjum oraz dla najlepszych absolwentów, doposażają szkołę w pomoce dydaktyczne.

 


GIMNAZJUM:

Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać w sekretariacie Gimnazjum nr 2 im. Jacka Kuronia lub na konto:

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 2 im. Jacka Kuronia w Dziekanowie Leśnym

II Oddział PKO BP Warszawa  02 1020 1026 0000 1002 0018 1800

 

Accessibility