Category Archives: Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania

W Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym:


Religia
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Accessibility