Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
Gimnazjum nr 2
im. Jacka Kuronia